Naše motto: "Pomocnou ruku najdeš na konci své paže." Mark Twain  

Dobrodružství každý den...

Od roku 1984 pracujeme pro přírodu.

Už nemáme potřebu zachraňovat celý svět. Musíme něco nechat i ostatním. Vždyť  nás na Zemi žije přes sedm miliard.

Našim posláním je zachovat na Domažlicku a Tachovsku několik přírodně jedinečných míst, která vznikla staletým obhospodařováním našimi předky. Jsou výjimečná svou pestrostí flóry a fauny. Představují živoucí vzpomínku na doby, kdy čas běžel jinak.

Jsme součástí největší nestátní dobrovolnické organizace, zabývající se ochranou přírody - Českeho svazu ochránců přírody.V jeho řadách lze nalézt vynikající odborníky, vědce, profesionální i amatérské ochránce přírody, ale především lidi, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí, a kteří jsou odhodláni pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu.

V čem jsme skvělí

Nebojíme se žádné práce ani netradičních postupů. Jsme mistři improvizace.

Kosení

30 let pilujeme k dokonalosti kosení biologicky cenných území . Naše postupy jsou velmi efektivní, sofistikované a hlavně "very nature friendly". 

Pastva

Patříme mezi průkopníky pastvy, co by nástroje ochrany přírody. Během 30-ti let jsme nasbírali rozsáhlé zkušenosti s pastvou ovcí, koz, skotu a koní.

Narušování drnu

Pro konkurenčně slabé druhy vytváříme vhodné životní podmínky pro klíčení a růst mladých rostlin.

 

Odstraňování mechu

Na některých místech je mech překážkou pro růst dnes již vzácných rostlin. Máme několik technologií, jak jej odstranit a tím umožnit přežití klenotů naší přírody.

Práce se zvířaty

Máme dlouholeté a velmi rozsáhlé zkušenosti s chovem, zacházením a výcvikem zvířat.

Inovace a technologie

U práce přemýšlíme. Nic nepovažujeme za dogma. Nic nepovažujeme za nemožné. Jsme vždy minimálně o krok vpředu.

lokality

Na těchto místech paseme, kosíme, odstraňujeme náletové dřeviny a mech, narušujeme drn. Děláme vše, co je           v našich silách, aby i další generace mohly spatřit fragmenty krajiny, kde žili a dřeli naši předci.

Štítarský kopec

Uprostřed zemědělské krajiny se zvedá od řeky Radbuzy monumentální torzo největšího slovanského hradiště v západních Čechách.  Dnes je široko daleko posledním útočištěm mnoha druhů rostlin, mechů, lišejníků, hmyzu a zvířat. 

Pařezovský kopec

Na malých ploškách bojujeme za přežití posledních jedinců kdysi naší nejhojnější orchideje - vstavače kukačky.  Na teplomilných trávnících potkáte vemeníky dvoulisté, jehlici plazivou či zvonky klubkaté, nad nimiž poletují otakárci.

Louka na Staré Huti

Na tuto louku jsme opravdu hrdí. Během dvaceti let se nám podařilo správným nastavením a systémem kosení a spásání zněkolikanásobit populace prstnatce májového. Nejde jen o počty, ale i o kondici rostlin - z trpaslíků jsou kulturisti :-)

Hvožďanská louka

Botanický klenot Domažlicka. Na malé ploše roste a žije tolik různých druhů rostlin a hmyzu, a každý potřebuje jiné podmínky, vyžaduje jinou péči. Vše skloubit dohromady je opravdová výzva.

Veský mlýn - Pleš

Leží v zapomenutém koutě Českého lesa, v blízkosti zaniklé vesnice Pleš.
Jedná se o komplex mokřadních biotopů, přechodových rašelinišť a krátkostébelných luk s výskytem prhy arniky či suchopýru.

Mělnické tvrziště

Od roku 2001 se snažíme o oživení historicky a biologicky významné lokality zvané Mělnické tvrziště. V místech, kde ve 13. století stávala tvrz, spásají naše zvířata druhově bohaté suché trávníky. 

Na Požárech

Rozsáhlé území mokřadních a zrašeliněných luk s bohatou mozaikou rostlinných společenstev – nádherný opuštěný kout světa.

Staré polní cesty

Obnovili jsme a udržujeme několik kilometrů starých polních cest. Využíváme je při každodenním dojíždění za pasenými zvířaty. Cesty vracejí život do krajiny.

Naše zvířata

Díky pastvě domácích zvířat vznikla a do dnešních dnů přežila mnohá biologicky cenná území. Takové plochy se povětšinou nehodí pro moderní zemědělství, jsou opouštěny jako nerentabilní, postupně zarůstají dřevinami až nenávratně zmizí. S tímto trendem se nechceme smířit, proto chováme a paseme jaky, ovce a kozy. 

Jak domácí

Jaci spasou vše od podmáčené louky po skalnatou step. Bravurně se pohybují v jakémkoli terénu, Ochotně se stěhují, rádi cestují, pro nás ideální parťáci na údržbu málo úživných a členitých ploch.

Původní valaška

Na chudou pastvu v náročném terénu se nehodí moderní plemena ovcí, šlechtěná na vysokou užitkovost. Valaška je pro nás dokonalá ovce. Skromná, odolná, vytrvalá, dlouhověká. 

Kozy

Naše kozy jsou 100% přírodní herbicid, neúnavně bojují proti zarůstání krajiny. Spolehlivý indikátor psychické odolnosti člověka.  Stále nás udržují ve střehu a dobré fyzické kondici. 

Pastevečtí psi

Stovky let jsou nejspolehlivějším prostředkem ochrany stád hospodářských zvířat.

Do naší oblasti dorazili vlci v roce 2017. Nechceme, aby se naše zvířata objevila na vlčím jídelníčku.

Vlci jsou mimořádně inteligentní, vynalézaví a přizpůsobiví a tak jsme se s vymýšlením nějakých plašících zařízení nezdržovali. Byla by to ztráta času.

Vsadili jsme na staletími prověřené použití pasteveckých psů. Vzhledem k tomu, že chov a použití těchto psů nemá v Čechách žádnou tradici, tak nebylo u koho získat znalosti a dovednosti potřebné k výchově samostatně pracujích pasteveckých psů.
V pastevecké praxi nic neznamená sebelépe napsaný standard plemene, výstavy, zkoušky a už vůbec ne řeči chovatelů psů. V reálné praxi psi musí čelit nejen nepřízni počasí, složitému terénu a obtížnému hmyzu, ale také svým odvěkým protivníkům. Zde nerozhoduje délka chlupu či jeho odstín nebo špatně nesený ocas, či někdy až srandovně zkoušená povaha, ale houževnatost, životaschopnost, odolnost, odvaha, samostatnost, dlouhověkost a zejména schopnost být součástí stáda... 

Naše začátkyZe života našich psůBezpečnostní zásady

Pracovní koně

Zvířata, která chováme kvůli pastvě v biologicky cenných územích, potřebují servis 365 dní v roce. Rozvoz vody na napájení zvířat, materiálu na stavbu ohrad, v zimě krmení. S tím vším nám pomáhají jen za byt a stravu naši pracovití pracovní koně. Ať mrzne nebo je vedro k padnutí, ať prší nebo svítí slunce, jsou s námi na cestách.  

Naše každodenní realita

ČSOP Libosváry

Libosváry 19, 346 01 Vidice

tel. +420 603 760 873

csop.libosvary@seznam.cz

IČ 48342220

DIČ CZ48342220

číslo účtu: 101 303 67 36/5500

ČSOP Libosváry je zapsaný jako pobočný spolek pod sp. zn. L49229 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Sledujte dění u nás:

Facebook Instagram logo Tik Tok Starý web ČSOP Libosváry ČSOP

Vytvořte si  web zdarma