Jak se chovat v oblastech
s pasteveckými psy

Pastva hospodářských zvířat je nutná pro zachování pestrosti naší krajiny i kvůli produkci kvalitních potravin.

V oblastech s výskytem vlků je však bezpodmínečně nutné pasená zvířata dobře zabezpečit, jinak hrozí, že se stanou vlčí večeří. 

Pastevečtí psi mohou představovat riziko pro neukázněné turisty!

Žádný pastevec nestojí o potíže a činí vše, aby jeho zvířata neohrožovala okolí. Prosíme, nekomplikujte již tak těžkou a náročnou práci pastevců a chovejte se ohleduplně.  

Reakce pasteveckých psů na turisty

Děkujeme, že dodržujete tyto zásady:

  • Udržujte odstup od ohrad
  • Nedotýkejte se ohrad
  • Nevstupujte do ohrad
  • Chovejte se klidně
  • Nevhazujte děti do ohrad kvůli fotce, ani z jiných důvodů.

  • Mějte své psy vždy na vodítku
  • Sesedněte z koně
  • Nedrážděte psy
  • Nesnažte se se psy komunikovat
  • Nekrmte zvířata, bolí je pak břicho.